Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση των ελκών των Διαβητικών Ποδών στηρίζεται στις εξής αρχές:

  • λήψη καλλιεργειών από το σημείο τραυματισμού,
  • άμεση χορήγηση αντιμικροβιακής αγωγής, εφόσον κριθεί σκόπιμο,
  • ακτινολογικό έλεγχο για πιθανή συνυπάρχουσα λοίμωξη υποκείμενων μαλακών και σκληρών μορίων (οστεομυελίτιδα),
  • χειρουργική νεαροποίηση, ανάλογα με τα ευρήματα,
  • αποφόρτιση του πάσχοντος ποδιού με ειδικά υποδήματα ή γυψονάρθηκες,
  • τακτική επανεξέταση και επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής αντιμετώπισης της κατάστασης,
  • επί εμφάνισης ιδιαίτερα επιδεινωμένης κλινικής εικόνας, εκτίμηση του ενδεχομένου νοσηλείας.

Βιβλογραφία

1. Bakker K, Apelqvist J, Schaper NC. Practical guidelines on the management and prevention of the diabetic foot 2011. Diabetes Metab Res Rev 2012;28 Suppl 1:225-31.

2. Apelqvist J, Bakker K, van Houtum WH, Schaper NC. Practical guidelines on the management and prevention of the diabetic foot: based upon the International Consensus on the Diabetic Foot (2007) Prepared by the International Working Group on the Diabetic Foot. Diabetes Metab Res Rev 2008;24 Suppl 1:S181-7.