Επιλογή υποδημάτων

Συμβουλές για την επιλογή των σωστών υποδημάτων

Ασφαλιστικός Φορέας και Ειδικά υποδήματα

Ενδέχεται να χρειαστείτε ειδικά υποδήματα ή ένθετα πέλματα για καλύτερη υποστήριξη των ποδιών σας. Ο ασφαλιστικός σας φορέας ενδέχεται να καλύπτει μέρος του κόστους. Ρωτήστε το ιατρό σας για το τι ισχύει.

Βιβλιογραφία

1. Take Care of Your Feet for a Lifetime. In: SERVICES USDOHAH, editor. Bethesda: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Diabetes Education Program, 2012.

2. Scheme TNDS. Diabetes Information Sheet. Canberra: The National Diabetes Service Scheme, 2014.