Γενικά

Οι επιπλοκές του Σακχαρώδους Διαβήτη είναι συνέπεια των οργάνων που προσβάλλονται (όργανα – στόχοι). Οι επιπλοκές των ποδών είναι οι σοβαρότερες και οι πλέον αυξημένου οικονομικού κόστους ανάμεσα στις επιπλοκές του 1. Μεταξύ αυτών, κυρίαρχη θέση κατέχει το Διαβητικό Πόδι. Ως Διαβητικό Πόδι ορίζεται το πόδι των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη και εξέλκωση, λοίμωξη ή/και καταστροφή των εν τω βάθει ιστών, που συσχετίζεται με νευρολογικές διαταραχές και ποικίλου βαθμού Περιφερική Αγγειακή Νόσο των κάτω άκρων 2.

Βιβλιογραφία

1. Bakker K, Apelqvist J, Schaper NC. Practical guidelines on the management and prevention of the diabetic foot 2011. Diabetes Metab Res Rev 2012;28 Suppl 1:225-31.

2. Apelqvist J, Bakker K, van Houtum WH, Nabuurs-Franssen MH, Schaper NC. International consensus and practical guidelines on the management and the prevention of the diabetic foot. International Working Group on the Diabetic Foot. Diabetes Metab Res Rev 2000;16 Suppl 1:S84-92.