Λίστα υπενθυμίσεων

Σημειώστε με √ δίπλα από κάθε εργασία που ολοκληρώνεται

  Χρησιμοποιήστε τις συμβουλές για την περιποίηση ποδιών .
Βάλτε τις ανωτέρω οδηγίες σε σημείο που θα το βλέπετε κάθε μέρα.
Προμηθευτείτε νυχοκόπτη, λίμα και ελαφρόπετρα εάν ο ιατρός σας το επιτρέπει.
Προμηθευτείτε μαλακές, ελαφρώς επενδυμένες, χωρίς ραφές, κάλτσες.
Προμηθευτείτε ένα ζευγάρι υποδήματα που ταιριάζουν καλά και προστατεύσουν τα πόδια σας.
Τοποθετήστε παντόφλες δίπλα στο κρεβάτι σας για να τις φοράτε όταν θα σηκώνεστε από το κρεβάτι.
Προμηθευτείτε ένα καθρέφτη για να σας βοηθά να βλέπετε το κάτω μέρος των ποδιών σας.
Ζητήστε βοήθεια από ένα μέλος της οικογένειας ή κάποιο οικείο σας, αν δεν μπορείτε να δείτε τα πόδια σας.
Σημειώστε την επόμενη επίσκεψη στον ιατρό σας.
Ρωτήστε τον ιατρό σας αν ο ασφαλιστικός σας φορέας καλύπτει το κόστος των ειδικών υποδημάτων ή ένθετων πελμάτων.
Ζητήστε από τον ιατρό σας πληροφορίες σχετικά με το αποζημιώνει ο ασφαλιστικός σας φορέας και τρίτοι από φάρμακα, αναλώσιμα δράσης σχετικά με τον Διαβήτη.
Ζητήστε από τον ιατρό σας να εξετάσει τα πόδια σας σε κάθε επίσκεψη.
Συζητήστε με τον ιατρό σας για τους ασφαλείς τρόπους άσκησης καθημερινά.
Σταματήστε το κάπνισμα. Απευθυνθείτε σε ιατρεία διακοπής καπνίσματος.
Διαχειριστείτε σωστά τον Διαβήτη σας για να αποτρέψετε τα προβλήματα ποδιών σας.

 

Βιβλιογραφία

1. Take Care of Your Feet for a Lifetime. In: SERVICES USDOHAH, editor. Bethesda: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Diabetes Education Program, 2012.

2. Scheme TNDS. Diabetes Information Sheet. Canberra: The National Diabetes Service Scheme, 2014.