Οδηγίες Φροντίδας Ποδιών για άτομα με Διαβήτη

  1. Ελέγξτε τα πόδια σας καθημερινά.

 2. Πλένετε τα πόδια σας καθημερινά.

 3. Κρατήστε το δέρμα απαλό και λείο.

 4. Λειαίνετε τους τύλους και τις υπερκερατώσεις.

 5. Εάν μπορείτε να δείτε, να φτάσετε και να αισθανθείτε τα πόδια σας, κόψτε τα νύχια σας τακτικά.

          -    δεν μπορείτε να δείτε ή να αισθανθείτε τα πόδια σας,
          -    δεν μπορείτε να φτάσετε τα πόδια σας,
          -    τα νύχια σας είναι πεπαχυσμένα ή κιτρινισμένα,
          -    τα νύχια εισέρχονται στο δέρμα.

 6. Φοράτε πάντοτε υποδήματα και κάλτσες.

7. Προστατέψτε τα πόδια σας από το ζεστό και το κρύο.

 8. Διατηρείστε την κυκλοφορία του αίματος στα πόδια σας.

9. Αυξήστε τη σωματική σας δραστηριότητα.

Η σωματική δραστηριότητα βελτιώνει τη ροή του αίματος στα πόδια.

 10. Ζητήστε από τον ιατρό σας να:

11. Αντιμετωπίστε τον διαβήτη σας

Βιβλιογραφία

1. Take Care of Your Feet for a Lifetime. In: SERVICES USDOHAH, editor. Bethesda: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Diabetes Education Program, 2012.

2. Scheme TNDS. Diabetes Information Sheet. Canberra: The National Diabetes Service Scheme, 2014.