Ανεύρυσμα Αορτής

Άνδρας ηλικίας 67 ετών, βαρύς καπνιστής επί πολλά έτη και με ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης και δυσλιπιδαιμίας (αυξημένης τιμής λιπιδίων αίματος), προσήλθε συνοδευόμενος από άτομο της οικογενείας του, λόγω του ότι όπως ανέφερε δυσκολευόταν να βαδίσει.
Η λήψη του ιστορικού του ασθενούς ανέδειξε ότι δεν μπορούσε να βαδίσει περισσότερο από 50 μέτρα χωρίς να διακόψει, λόγω άλγους στους μηρούς. Η κλινική εξέταση ανέδειξε παθολογικά ευρήματα στην κοιλιακή αορτή και στα λαγόνια αγγεία του ασθενούς. Ακολούθησε εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος που ανέδειξε ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, επισφαλές για ρήξη, και στενωμένες αρτηρίες στα λαγόνια αγγεία.
Ο ασθενής παραπέμφθηκε σε αγγειοχειρουργο, που προέβει επιτυχώς σε αντιμετώπιση των προβλήμάτων. Τροποποιήθηκε η αγωγή του ασθενούς, δεδομένου ότι στα άτομα αυτής της κατηγορίας νοσημάτων, οι επιθυμητές τιμές LDL-C χοληστερόλης πρέπει να είναι < 70 mg/dl, η αρτηριακή πίεση ιδιαιτέρως καλά ρυθμισμένη και να λαμβάνει αντιαιμοπεταλική αγωγή που να εξασφαλίζει τη βατότητα των μοσχευμάτων που έχει. Παράλληλα, διεξήχθει κλινικός και απεικονιστικός έλεγχος στον υιό του ασθενούς για ανεύρυσμα κοιλακής αορτής, λόγω της κληρονομικότητας που έχει πολλές φορές η νόσος αυτή.