Γενικά

Είναι γνωστός στο ευρύ κοινό ο επιβαρυντικός ρόλος της αρρύθμιστης αρτηριακής υπέρτασης στην υγεία.  Τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα για την υπέρταση και τον έλεγχο της οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης στη διαμόρφωση καινούριων κατευθυντηρίων οδηγιών το 2013. Τα κυριότερα σημεία της είναι:

  • Η ενίσχυση της προγνωστικής αξίας της παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι και του ρόλου της για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της υπέρτασης, σε συνδυασμό με τη μέτρηση της 24-ωρης καταγραφής της αρτηριακής πίεσης.
  • Η έμφαση στην σημασία της νυκτερινής αρτηριακής πίεσης, της υπέρτασης της λευκής μπλούζας και της συγκεκαλυμμένης υπέρτασης.
  • Ο έλεγχος για υπέρταση σε νέους ανθρώπους. 
  • Η νέα στόχευση σε συστολική αρτηριακή πιέση <140 mm Hg σε ασθενείς υψηλού και χαμηλού καρδιαγγειακού κινδύνου.
  • Οι αναθεωρημένες συστάσεις για τη θεραπεία της υπέρτασης στους ηλικιωμένους.
  • Οι νέες προσεγγίσεις στην φαρμακευτική αγωγή.

Βιβλιογραφία

Hypertension EETFftMoA. 2013 Practice guidelines for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and the European Society of Cardiology (ESC): ESH/ESC Task Force for the Management of Arterial Hypertension. Journal of hypertension 2013;31(10):1925-38.