Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι

Για τη διάγνωση της υπέρτασης συστήνονται τα ακόλουθα. Πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτόματα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα βραχίονα. Οι συσκευές καρπού προς το παρόν δεν συστήνονται.

Οι μετρήσεις της θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο δωμάτιο, με το άτομο σε καθήμενη θέση, με υποστήριξη της πλάτης και του βραχίονα, μετά από 5 λεπτά ανάπαυσης.Πρέπει να γίνονται δύο μετρήσεις κάθε φορά με διαφορά δύο λεπτών. Οι μετρήσεις αυτές, θα πρέπει να πραγματοποιούνται καθημερινά για τουλάχιστον 3-4 ημέρες και κατά προτίμηση επί 7 συνεχόμενες ημέρες, τα πρωινά και τα βράδια. Τα αποτελέσματα αυτά καλό είναι να καταγράφονται σε προτυποποιημένα ημερολόγια. 

Η τιμή της μέτρησης της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι προκύπτει από τον μέσο όρο των μετρήσεων αυτών, εξαιρώντας τις μετρήσεις της πρώτης ημέρας. Σε σύγκριση με τις μετρήσεις στο Ιατρείο, υπερέχει στο γεγονός ότι η μέτρηση της Αρτηριακής Πίεσης στο σπίτι δίνει πληροφορίες που αφορούν σε πολλαπλές μετρήσεις για αρκετές ημέρες ή ακόμη και για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, που λαμβάνονται στο συνηθισμένο περιβάλλον του ατόμου.

Βιβλιογραφία

Hypertension EETFftMoA. 2013 Practice guidelines for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and the European Society of Cardiology (ESC): ESH/ESC Task Force for the Management of Arterial Hypertension. Journal of hypertension 2013;31(10):1925-38.