ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Σε όλες τους νέους, τους μεσήλικες και τους ηλικιωμένους ασθενείς τα οριζόμενα ως φυσιολογικά όρια και η κατάταξη της αρτηριακής πίεσης είναι τα ίδια.

Ορισμός και ταξινόμηση της αρτηριακής πίεσης βάση μετρήσεων Ιατρείου (mm Hg)

 

Κατηγορία   Συστολική   Διαστολική
 ιδανική  <120  και  <80
φυσιολογική 120-129 ή/και 80-84
υψηλή φυσιολογική 130-139 ή/και 85-89
αρτηριακή υπέρταση σταδίου 1 140-159 ή/και 90-99
αρτηριακή υπέρταση σταδίου 2 160-179 ή/και 100-109
αρτηριακή υπέρταση σταδίου 3 ≥180 ή/και ≥110
μεμονωμένη συστολική ≥140 και <90

 

Κάθε κατηγορία ορίζεται από το υψηλότερο επίπεδο της πίεσης (συστολικής ή διαστολικής). Η μεμονωμένη συστολική υπέρταση ταξινομείται σε σταδίου 1,2 ή 3 ανάλογα με τα επίπεδά της.

Βιβλιογραφία

Hypertension EETFftMoA. 2013 Practice guidelines for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and the European Society of Cardiology (ESC): ESH/ESC Task Force for the Management of Arterial Hypertension. Journal of hypertension 2013;31(10):1925-38.