Τροποποίηση της Καθημερινότητας

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην άσκηση και στην υγιεινή διατροφή, για τα άτομα που δεν αντιμετωπίζουν εγκατεστημένα προβλήματα υγείας καρδιαγγειακής αρχής. Τονίζεται η αποχή από το κάπνισμα και η απόκτηση και διατήρηση υγιεινού σωματικού βάρους, ως ισόποσα μέτρα πρόληψης με την άσκηση και την διατροφή.

Βιβλιογραφία

Stone NJ, Robinson JG, Lichtenstein AH, et al. 2013 ACC/AHA Guideline on the Treatment of Blood Cholesterol to Reduce Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2014;129(25 Suppl 2):S1-S45.