Γενικά

Ο μεταβολισμός των λιπιδίων μπορεί να διαταραχθεί με διαφόρους τρόπους, με αποτέλεσμα την αλλαγή της λειτουργίας ή/και τα επίπεδα Λιποπρωτεΐνών στο πλάσμα. Το γεγονός αυτό, τόσο από μόνο του, όσο και μέσω της αλληλεπίδρασης του με άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου δύναται να επηρεάσει την ανάπτυξη αθηροσκλήρωσης. Δυσλιπιδαιμίες ονομάζονται οι ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές του μεταβολισμού των Λιποπρωτεΐνών.
Οι Δυσλιπιδαιμίες καλύπτουν ευρύ φάσμα ανωμαλιών των λιπιδίων, ορισμένες από τις οποίες έχουν μεγάλη σημασία για την πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων. Οι Δυσλιπιδαιμίες μπορεί να σχετίζονται με άλλες ασθένειες (δευτεροπαθείς Δυσλιπιδαιμίες) ή με την αλληλεπίδραση γενετικής προδιάθεσης και περιβαλλοντικών παραγόντων. Η αύξηση της Ολικής Χοληστερόλης (Total Cholesterol - TC) και της Χαμηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνης Χοληστερόλης (Low Density Lipoprotein Cholesterol LDL-c) έχει λάβει ιδιαίτερης προσοχής, ιδιαίτερα επειδή μπορεί να τροποποιηθεί από τις αλλαγές του τρόπου ζωής και από φαρμακευτικές θεραπείες. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η μείωση της TC και της LDL-c μπορεί να προλάβει καρδιαγγειακά συμβάματα. Τα επίπεδα της TC και της LDL-c συνεχίζουν να αποτελούν τους πρωταρχικους στόχους της θεραπείας.

 

Βιβλιογραφία

1. Perk J, De Backer G, Gohlke H, et al. [European Guidelines on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts)]. G Ital Cardiol (Rome) 2013;14(5):328-92.

2. Stone NJ, Robinson JG, Lichtenstein AH, et al. 2013 ACC/AHA Guideline on the Treatment of Blood Cholesterol to Reduce Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2014;129(25 Suppl 2):S1-S45.