Ιστορικό

Το ιστορικό του κάθε ανθρώπου διακρίνεται σε ατομικό και κληρονομικό.

Ατομικό αναμνηστικό ονομάζεται το ιστορικό των παιδικών νοσημάτων, των προληπτικών εμβολιασμών, των χειρουργικών επεμβάσεων, μειζόνων προβλημάτων υγείας που ενδεχομένως αντιμετωπίστηκαν ενδο-νοσοκομειακά, της χρονίως λαμβανόμενης φαρμακευτικής αγωγής, των συνηθειών ζωής και έξεων (συνηθειών) του κάθε ατόμου (λ.χ. κάπνισμα, τρόπος διατροφής κ.α.).

Κληρονομικό αναμνηστικό καλείται το ιστορικό νοσημάτων των γονέων και των τέκνων, κατά κύριο λόγο, και δευτερευόντως άλλων μελών της οικογενείας του. Η έννοια των κληρονομικών νοσημάτων εμπεριέχει συγκεκριμένες κατηγορίες παθήσεων και έχει σχέση με το γονιδιακό υπόβαθρο των ατόμων.

Επιπλέον, στην ευρύτερη έννοια του ιστορικού εμπίπτει η πορεία της νόσου για την οποία η/ο ασθενής προστρέχει για ιατρική βοήθεια.

Βιβλιογραφία

1. Longo DL, Harrison TR. Harrison's principles of internal medicine. 18th ed. New York: McGraw-Hill, 2012.

2. Cecil RL, Goldman L, Schafer AI. Goldman's Cecil medicine. 24th ed. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders, 2012.