Κλινική Εξέταση

Περιλαμβάνει την πλήρη εξέταση του ασθενούς κατά συστήματα, δεδομένου ότι τα κλινικά ευρήματα σε συνδυασμό με το ιστορικό, μπορούν από μόνα τους σε πολλές των περιπτώσεων, να θέσουν τη διάγνωση παθολογικών καταστάσεων. Για παράδειγμα, η αμυγδαλίτιδα, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού, ο παροξυσμός του βρογχικού άσθματος κ.α. είναι περιπτώσεις παθήσεων που διαγιγνώσκονται κλινικά και αντιμετωπίζονται χωρίς τη διενέργεια εξετάσεων.

Βιβλιογραφία

1. Longo DL, Harrison TR. Harrison's principles of internal medicine. 18th ed. New York: McGraw-Hill, 2012.

2. Cecil RL, Goldman L, Schafer AI. Goldman's Cecil medicine. 24th ed. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders, 2012.