Λιπίδια και Λιποπρωτεΐνες

Τα λιπίδια του ανθρώπινου οργανισμού είναι η χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια. Η χοληστερόλη συμμετέχει σε δομικά στοιχεία των κυττάρων και τα τριγλυκερίδια ως πηγή και αποθήκη ενέργειας. Η διακίνησή τους στον οργανισμό γίνεται μέσω πρωτεϊνικών φορέων, με τα οποία σχηματίζουν λιπο-πρωτεϊνικά σωματίδια. Αυτά είναι:

  • Χαμηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνες (Low Density Lipoproteins – LDL),
  • Υψηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνες (High Density Lipoproteins – HDL),
  • Ενδιάμεσης Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνες (Intermediate Density Lipoproteins – HDL),
  • Πολύ Χαμηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνες (Very Low Density Lipoproteins – VLDL)
  • Χυλομικρά.

Βιβλιογραφία

Elisaf M, Pitsavos C, Liberopoulos E, et al. Guidelines of the Hellenic Society of Atherosclerosis for the diagnosis and treatment of dyslipidemias. Hellenic Journal of Atherosclerosis 2011;2(3):163–68