Παρακλινικός έλεγχος

Ο εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος διενεργείται συμπληρωματικά και στοχευτικά. Η θέση του είναι στην υποβοήθηση της διάγνωσης παθήσεων. Η μεμονωμένη διενέργεια και η εκτίμηση των εξετάσεων από μη ειδικούς, πολλές φορές υποδιαγιγνώσκει, υποεκτιμά ή υπερδιαγιγνώσκει παθήσεις, οδηγώντας σε λανθασμένη θεραπεία.

Βιβλιογραφία

1. Longo DL, Harrison TR. Harrison's principles of internal medicine. 18th ed. New York: McGraw-Hill, 2012.

2. Cecil RL, Goldman L, Schafer AI. Goldman's Cecil medicine. 24th ed. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders, 2012.