Προληπτικός έλεγχος

Ο προληπτικός έλεγχος έχει ως σκοπό την έγκαιρη διάγνωση παθήσεων και νοσημάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πριν την εκδήλωσή τους. Περιλαμβάνει την κλινική εξέταση και την διενέργεια εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων, όπου κρίνεται σκόπιμο. Η συχνότητα της διενέργειας προληπτικού ελέγχου και ο τύπος των παρακλινικών εξετάσεων που χρειάζονται, καθορίζεται από τη φυλή, το φύλο, την ηλικία, το ιστορικό του εξεταζόμενου ατόμου, τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής του, καθώς και από το κληρονομικό ιστορικό του. Για την διευκόλυνση του έργου αυτού υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες από ιατρικές εταιρίες.

Βιβλιογραφία

http://uspreventiveservicestaskforce.org.