Προληπτικός εμβολιασμός

Ο προληπτικός εμβολιασμός για λοιμώδη νοσήματα δεν ολοκληρώνεται στην παιδική ηλικία. Εντούτοις, είναι παρατηρημένο ότι υπάρχει μείωση των εμβολιασμών που έπρεπε να γίνονται, είτε λόγω αμέλειας, είτε λόγω της δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων γύρω από την ασφάλειά τους. Η συχνότητα και ο τύπος των εμβολιασμών που πρέπει να διενεργούνται, καθορίζεται από το εκάστοτε πρόγραμμα προληπτικού εμβολιασμού που αποφασίζεται από τις ιατρικές εταιρείες, με βάση τα νοσήματα και την αποτελεσματικότητα των εκάστοτε εμβολίων.
Το χρονοδιάγραμμα ποικίλει ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και την ύπαρξη συνοδών νοσημάτων. Ενδέχεται πριν από τον εμβολιασμό να διενεργηθεί εργαστηριακός έλεγχος, για διαπίστωση λοιμωδών νοσημάτων στα οποία αντενδείκνυνται η ανοσοποίηση ή για την διαπίστωση ήδη υπάρχουσας ανοσίας.

Βιβλιογραφία

1. Longo DL, Harrison TR. Harrison's principles of internal medicine. 18th ed. New York: McGraw-Hill, 2012.

2. Cecil RL, Goldman L, Schafer AI. Goldman's Cecil medicine. 24th ed. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders, 2012.