Συμβουλευτική Πριν την Εγκυμοσύνη

Οι γυναίκες ή τα ζευγάρια που αποφασίζουν ότι θα συλλάβει η γυναίκα, θα πρέπει το πράξουν υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Η συμβουλευτική πριν την εγκυμοσύνη που προσφέρεται σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, σκοπό έχει τη λήψη του ιστορικού και τη διενέργεια εξετάσεων, προκειμένου να εντοπισθούν προβλήματα. Στη συνέχεια, εαν αυτά απαιτούν περισσότερο εξειδικευμένη αντιμετώπιση, πρέπει να αναφέρονται σε εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό σχετικά με τις πιθανότητες της κύησης.
Η λήψη του ατομικού και οικογενειακού αναμνηστικού έχει σκοπό να ελέγξει την ύπαρξη παθήσεων που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά την εγκυμοσύνη. Οι έξεις, οι συνήθειες ζωής και η χρήση συμπληρωμάτων διατροφής πολλές φορές πρέπει να τροποποιούνται. Ο έλεγχος του προληπτικού εμβολιασμού της μητέρας είναι ιδιαιτέρως σημαντική παράμετρος, πολλώ δε μάλλον αν πρόκειται να ταξιδέψει ή να ζήσει το εξωτερικό κατά την περίοδο της κύησης.
Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει όλα τα συστήματα. Ενδέχεται να συστηθεί περαιτέρω παρακλινικές εξετάσεις (λ.χ. υπερηχογράφημα καρδίας). Ενδεχόμενα να παραπεμφθεί η κυρία σε επιστήμονες υγείας άλλων ειδικοτήτων (αλλεργιολόγο, οδοντίατρο κ.α.). Δεν είναι σπάνιο να διαγιγνώσκονται  μη γνωστά χρόνια νοσήματα.
Η διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου, ενδέχεται να αποκαλύψει νοσήματα για τα οποία θα χρειαστεί προγεννητική συμβουλευτική (λ.χ. μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκκυταρική αναιμιά κ.α.).  
Εφιστάται η προσοχή και στην ψυχολογική υποστήριξη του ζευγαριού (ή μεμονωμένης κυρίας) που επιθυμεί να τεκνοποιήσει, δεδομένου ότι το ψυχολογικό status είναι ακρογωνιαίος λίθος για το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Διευκρινίζεται ότι τόσο με της εξετάσεις πριν την σύλληψη, όσο και με τον προγεννητικό έλεγχο, δεν είναι δυνατόν να ανιχνευτούν και να αποκλεισθούν όλα τα ενδεχόμενα  νοσήματα και παθήσεις. 

Βιβλιογραφία

Sackey J, Wilkins-Haug L, Barss V. The Preconception Office Visit. Up To Date, 2014.