Συνταγογράφηση εξετάσεων και φαρμάκων

Η χωρίς περιοδική επανεξέταση και αυτοπρόσωπη παρουσία των ασθενών, συνταγογράφηση φαρμάκων που λαμβάνουν και εξετάσεων, είναι λανθασμένη πρακτική. Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που ασθενείς λαμβάνουν αγωγή που δεν χρειάζονται ή που δεν επαρκεί για την ρύθμισή τους. Η ανασκόπηση του ιστορικού, καθορίζει και το χρονοδιάγραμμα των προληπτικών εμβολιασμών, οι οποίοι έχουν ατονήσει, παρά την έξαρση των μεταδοτικών νοσημάτων.
Είναι επιθυμητό όταν προσέρχεται καποιο άτομο για εξέταση, να φέρει τις τελευταίες εργαστηριακές και ενδεχόμενα ειδικότερες εξετάσεις που έχει πραγματοποιήσει (λ.χ. αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, υπερήχους, ενδοσκοπήσεις κ.α.).