Δεύτερη Γνώμη (second opinion)

Παρέχεται η δυνατότητα εκτίμησης συνολικά ασθενών που παρακολουθούνται και αντιμετωπίζονται αλλαχού, χωρίς την υποχρέωση αλλαγής των θεραπόντων συναδέλφων ιατρών, μέσα στο ελεύθερο και ιερό πλαίσιο του σεβασμού των επιθυμιών των ασθενών.