Διαχείρηση Ασθενών

Η διαχείριση και διακίνηση των ασθενών είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Ο ρόλος του Παθολόγου στον Ελλαδικό χώρο, πέραν του γνωστικού αντικειμένου του, είναι και αυτός του ιατρού Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η συνδυασμένη δράση Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, ειδικά για περιπτώσεις ασθενών που έχουν πολυπαραγοντικές παθήσεις, είναι αναγκαίος.  Οι υπάρχουσες συνεργασίες με Ιατρούς άλλων ειδικοτήτων εγνωσμένης αξίας, εξασφαλίζουν την ταχεία αντιμετώση και τη λήψη αποτελεσματικών δράσεων.
Για παράδειγμα, σε γυναίκα ασθενή που προσήλθε με αίσθημα άλγους στο επιγάστριο και ατομικό αναμνηστικό Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2, διαπιστώθηκε χολολιθίαση, μετά από παραπομπή σε ακτινολόγο και υπερηχογραφικό έλεγχο. Η ασθενής υποβλήθηκε σε χολοκυστεκτομή από χειρουργό εξειδικευμένο στη λαπαροσκοπική χειρουργική, λόγω της αναγκαιότητας της επέμβασης, εξαιτίας του ιστορικού της. Η όλη διερεύνηση και αντιμετώπιση ολοκληρώθηκε σε διάστημα τριών ημερών, με ταχεία αποκατάσταση της ασθενούς.