Επικοινωνία

Το Ιατρείο βρίσκεται στην Πλατεία Ευάγγελου Μαρτάκη (Δεληολάνη) στην περιοχή Νέο Παγκράτι, στο Βύρωνα. Διεύθυνση    : Χρυσοστόμου Σμύρνης 4, Τ.Κ. 16232, Βύρωνας, Αττική.
Τηλ. – Fax    : (+30) 210760 8539
e-mail         : info@diabetes.edu.gr http://dr-panagoulias.gr/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=35&Itemid=291
 
http://www.digitalmamo.gr/contact.php

Ωράριο Λειτουργίας Ιατρείου

Καθημερινά εκτός Παρασκευής από τις 17.00 ως τις 20.00.
Για προγραμματισμό randez-vous εκτός ασφαλιστικών ταμείων καλέστε απογευματινές ώρες.

Δεύτερη Γνώμη (second opinion)

Παρέχεται η δυνατότητα εκτίμησης συνολικά ασθενών που παρακολουθούνται και αντιμετωπίζονται αλλαχού, χωρίς την υποχρέωση αλλαγής των θεραπόντων συναδέλφων ιατρών, μέσα στο ελεύθερο και ιερό πλαίσιο του σεβασμού των επιθυμιών των ασθενών.

Διαχείρηση Ασθενών

Η διαχείριση και διακίνηση των ασθενών είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Ο ρόλος του Παθολόγου στον Ελλαδικό χώρο, πέραν του γνωστικού αντικειμένου του, είναι και αυτός του ιατρού Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η συνδυασμένη δράση Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, ειδικά για περιπτώσεις ασθενών που έχουν πολυπαραγοντικές παθήσεις, είναι αναγκαίος.  Οι υπάρχουσες συνεργασίες με Ιατρούς άλλων ειδικοτήτων εγνωσμένης αξίας, εξασφαλίζουν την ταχεία αντιμετώση και τη λήψη αποτελεσματικών δράσεων.
Για παράδειγμα, σε γυναίκα ασθενή που προσήλθε με αίσθημα άλγους στο επιγάστριο και ατομικό αναμνηστικό Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2, διαπιστώθηκε χολολιθίαση, μετά από παραπομπή σε ακτινολόγο και υπερηχογραφικό έλεγχο. Η ασθενής υποβλήθηκε σε χολοκυστεκτομή από χειρουργό εξειδικευμένο στη λαπαροσκοπική χειρουργική, λόγω της αναγκαιότητας της επέμβασης, εξαιτίας του ιστορικού της. Η όλη διερεύνηση και αντιμετώπιση ολοκληρώθηκε σε διάστημα τριών ημερών, με ταχεία αποκατάσταση της ασθενούς.

Επιτόπιος έλεγχος (Point of Care Testing)

Είναι η ιατρική διαγνωστική πρακτική που δίνει την δυνατότητα να προσδιοριστούν απλά, άμεσα και αξιόπιστα βασικές διαγνωστικές παραμέτροι στο σημείο φροντίδας του ασθενή – (Point of Care). Τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα από όλους τους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και η εφαρμογή τους συμπεριλαμβάνεται  στα θεραπευτικά και διαγνωστικά πρωτόκολλα Διεθνών Ιατρικών Εταιρειών. Αυξάνεται με αυτό τον τρόπο η ταχύτητα λήψης κλινικών αποφάσεων. Παρέχεται η δυνατότητα:

  • μέτρησης σακχάρου τριχοειδικού αίματος,
  • μέτρησης γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HBA1c)
  • ηλεκτροκαρδιογραφήματος.
  • οξυμετρίας,
  • ροομέτρησης,
  • γενική εξέταση ούρων (deep-stick)
  • ηλεκτροκαρδιογραφήματος.