Επίσκεψη Οίκοι

Σε περίπτωση που επιθυμείτε εξέταση στο κατάλυμά σας, καλό θα είναι να έχετε προσβάσιμες τις  τελευταίες εργαστηριακές εξετάσεις και ενδεχόμενα ειδικότερες εξετάσεις που έχετε κάνει (λ.χ. αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, υπερήχους, ενδοσκοπήσεις κ.α.), εξιτήρια από κλινικές, ενημερωτικά σημειώματα και γνωματεύσεις, κ.ο.κ. Σε περίπτωση που χρειαστεί κατ’ οίκον νοσηλεία, η δυνατότητα παρέχεται σε συνεργασία με εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.