Επίσκεψη στο Ιατρείο

Σε πρωτοβάθμιο επίπεδο,  δίνεται έμφαση στη διασφάλιση της υγείας μέσω της Προληπτικής Ιατρικής, όπως αυτή υλοποιείται δια της κλινικής εξέτασης και των εργαστηριακών εξετάσεων, ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και τους παράγοντες κινδύνου του κάθε ανθρώπου εξατομικευμένα.
Για τις/τους ασθενείς με εγκατεστημένα νοσήματα, σκοπός είναι η εξασφάλιση της έγκαιρης διάγνωσης και η οργάνωση, κατεύθυνση και στόχευση της θεραπευτικής προσέγγισης,  που είναι η αρχή της πετυχημένης θεραπείας.
Τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη αντιμέτωπίζονται πολυ-επιπεδα. Εκτός της επίτευξης της ρύθμισης των επιπέδων σακχαρου αίματος,  ελέγχονται περιοδικά για τις διάφορες επιπλοκές του Διαβήτη. Ειδικότερα  εκτιμάται η συνύπαρξη διαβητικής νευροπάθειας, διαβητικής αγγειοπάθειας, ξηροδερμίας και άλλων παραγόντων κινδύνου. 
Αντιμετωπίζεται οργανωμένα το Διαβητικό Πόδι, σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης, σε συνεργασία με ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων, όπου αυτοί εμπλέκονται.
Τέλος, η αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας τίθεται σε ρεαλιστική και επιστημονική βάση, με στόχο την επίτευξη του επιθυμητού σωματικού βάρους. Στην προσπάθεια αυτή, ενδέχεται να χρειαστεί και η βοήθεια ψυχολόγου ή και εξειδικευμένου σε βαριατρικές επεμβάσεις χειρουργού, αν υφίσταται ανάγκη. Με τον τρόπο αυτό, στόχος είναι να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και αυξηθεί το προσδόκιμο επιβίωσης των ατόμων με παχυσαρκία ή αυξημένο σωματικό βάρος.
Είναι επιθυμητό όταν προσέρχεστε για εξέταση, να έχετε μαζί σας τις τελευταίες εργαστηριακές εξετάσεις και ενδεχόμενα ειδικότερες εξετάσεις που έχετε κάνει (λ.χ. αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, υπερήχους, ενδοσκοπήσεις κ.α.), εξιτήρια από κλινικές, ενημερωτικά σημειώματα και γνωματεύσεις, κ.ο.κ.
Αν πρόκειται για την πρώτη επίσκεψή σας στο Ιατρείο, μπορείτε να συμπληρώσετε το αντιστοιχο με την αιτιολογία προσέλευσής σας ερωτηματολόγιο. Οι πληροφορίες που θα παράσχετε θα είναι καθόλα προστατευμένες, σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και τους νόμους.  Αν έχετε απορίες, αφήστε το προκείμενο πεδίο κενό.

Επίσκεψη Διαβητικόύ Ποδιού

Επίσκεψη Σακχαρώδους Διαβήτη

Επίσκεψη Απώλειας Βάρους

Παθολογική Επίσκεψη