Στόχος

Στόχος είναι η διασφάλιση της υγείας με έμφαση στην Προληπτική Ιατρική, όπως αυτή υλοποιείται μέσω της κλινικής εξέτασης και των εργαστηριακών εξετάσεων, ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και τους παράγοντες κινδύνου του κάθε ανθρώπου εξατομικευμένα.

Για τις/τους ασθενείς με εγκατεστημένα νοσήματα, σκοπός είναι η εξασφάλιση της έγκαιρης διάγνωσης και η οργάνωση, κατεύθυνση και στόχευση της θεραπευτικής προσέγγισης, που είναι η αρχή της πετυχημένης θεραπείας.