Διαμνημονεύσεις

Διαμνημονεύσεις
  1. Τα κατεχόμενα στο βαθμό του Αξιωματικού Μετάλλια
  2. Marquis Who’sWho in Medicine and Healthcare 2011-2012 -8th Edition
  3. Nomination for Great Minds of the 21st Century – 6th Edition, American Biographical Institute
  4. Nomination for 2012 Man of the Year , The American Biographical Institute Board of International Research
  5. Nomination for the Marquis Who’s Who in the World 2013 -30th Edition