Εκπαίδευση και κατάρτιση

Εκπαιδευμένος

25/06/2012 - 24/06/2014 Εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, Διαβητικό Ποδι και Παχυσαρκία, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Λαϊκό”
18/09/2012 Προκεχωρημένη Εκπαίδευση, Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού, Γενικό Επιτελείο Στρατού
10/10/2009 Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Παθολογίας
03/11/2001 Πτυχίο Βασικής Εκπαίδευσης, Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού, Γενικό Επιτελείο Στρατού.
Πτυχίο Σχολής Ειδικών Όπλων Ενόπλων Δυνάμεων, Γενικό Επιτελείο Στρατού (Εκπαίδευση στο Ραδιοβιοχημικό Πόλεμο)
04/11/2000 Πτυχίο Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
17/07/2000 Πτυχίο Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εκπαιδευτής

2014 Ομιλητής σε Διαδικτυακά Μαθήματα Σακχαρώδη Διαβήτη
25/06/2012 - 24/06/2014 Συμμετοχή στην εκπαίδευση (κλινική και Μαθήματα Αμφιθεάτρου σε Οδοντιατρικής Φοιτητές Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
2011 - 2012 Μαθήματα Α΄ Βοηθειών στο Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
2009 - 2012 Εκπαίδευση Ειδικευόμενων Ιατρών στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο 417 Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.
Εκπαίδευση Στρατευσίμων Οπλιτών Ιατρών
2004 - 2009 Συμμετοχή στην εκπαίδευση (Κλινική και Μαθήματα Αμφιθεάτρου σε 4ο-ετης Φοιτητές Ιατρικής και Οδοντιατρικής, και 6ο-ετεις Φοιτητές Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)
2001 - 2003 Εκπαίδευση Στρατευσίμων Ιατρών
Εκπαίδευση Στρατευσίμων σε μονάδες εκστρατείας και απόδοση 2ης ειδικότητας Νοσοκόμου
Μαθήματα Α’ Βοηθειών στο Προσωπικό Στρατιωτικών Μονάδων