Κλινικές Μελέτες

Κλινικές Μελέτες
  1. ΜΚ0431049 (Εταιρεία Merck Pharmaceuticals) ως υπο-ερευνητής (Subinvestigator)
  2. C-TOR study (Εταιρεία PRA International) ως συνεντευξιαστής (Interviewer)
  3. RAB-GRE-02 (Εταιρεία Janssen-Cilag) ως υπο-ερευνητής (Subinvestigator)