Μέλος Ιατρικών Εταιριών

Μέλος Ιατρικών Εταιριών
  1. Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
  2. Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
  3. Εταιρεία Μελέτης Διαβητικού Ποδιού
  4. Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων
  5. Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας