Γενικά

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης αποτελεί σύγχρονη μάστιγα της ανθρωπότητας 1. Συνιστά ως κλινική οντότητα ομάδα μεταβολικών νοσημάτων, που χαρακτηρίζεται από υπεργλυκαιμία, συνεπεία διαταραχών της έκκρισης ινσουλίνης, της δράσης της ή και του συνδυασμού τους. Η χρόνια υπεργλυκαιμία συσχετίζεται με δυσλειτουργία, ανεπάρκεια ή και καταστροφή διαφόρων οργάνων και ειδικότερα των οφθαλμών, των νεφρών, των νεύρων, της καρδίας και των αγγείων.
Οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί που εμπλέκονται είναι η ένδεια ινσουλίνης, λόγω καταστροφής των β-κυττάρων του παγκρέατος και διάφορες ανωμαλίες που οδηγούν στην μη φυσιολογική απορρόφηση της ινσουλίνης από τους ιστούς, ή και ο συνδυασμός τους 2.

Βιβλιογραφία

1. Organization WH. Diabetes Fact sheet N°312. Geneva, 2009.
2. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S81-90.