Αντιμετώπιση

Το Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου αντιμετωπίζεται κατά τις σύγχρονη ιατρική πρακτική με θρομβόλυση, χωρίς η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να αποτελεί αντένδειξη. Η άμεση χορήγηση ασπιρίνης έχει ιδιαίτερη αξία και πρέπει πάντα να γίνεται.
Η φαρμακευτική αγωγή εστιάζεται στη χρήση β-αποκλειστών, ανταγωνιστών του Μετατρεπτικού Ενζύμου της Αγγειοτενσίνης, ασπιρίνης  και στατινών. Η γλυκαιμική ρύθμιση έχει επιτακτική θέση, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή υπογλυκαιμιών.

Βιβλιογραφία

1. Κατευθυτήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.

Διάγνωση

Η διάγνωση του Οξεός Εμφράγματος του Μυοκαρδίου βασίζεται στη λήψη του ιστορικού, στην κλινική εξέταση, στον εργαστηριακό (ιδιαιτέρως της τροπονίνης) και στον παρακλινικό έλεγχο(ηλεκτροκαρδιογράφημα). Όταν παρουσιάζεται ανάσπαση του διαστήματος ST στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, το έμφραγμα ορίζεται ως STEMI (ST Elevated Myocardial Infarction – ST ανεσπασμένο έμφραγμα του μυοκαρδίου), στην αντίθετη περίπτωση ως NON-STEMI (non ST Elevated Myocardial Infarction – μη ST ανεσπασμένο έμφραγμα του μυοκαρδίου). Όταν η τροπονίνη είναι αυξημένη στη δεύτερη περίπτωση διαγιγνώσκεται έμφραγμα, ενώ επί φυσιολογικής ασταθής στηθάγχη.

Βιβλιογραφία

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.

Γενικά

Το Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου οδηγεί σε υπερδιπλάσια θνητότητα στα άτομα με Διαβήτη σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η θνησιμότητα κατά τις πρώτες εβδομάδες μετά από αυτό είναι επίσης αυξημένη σε σχέση με τα άτομα χωρίς Διαβήτη, στις δε γυναίκες και στα άτομα με Διαβήτη τύπου 1 η πρόγνωση και οι επιπλοκές είναι δυσμενέστερες.

Βιβλιογραφία

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.

Αιτιοπαθογένεια

Επιβαρυντικά προγνωστικά σημεία για Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου είναι ο βαθμός υπεργλυκαιμίας, η αυξημένη τιμή γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και η συχνά συνυπάρχουσα διαβητική μυοκαρδιοπάθεια. Η τελευταία αποδίδεται στις μικρο-αγγειακές βλάβες του μυοκαρδίου, στην υπερτροφία των μυοκυττάρων, στην τοξικότητα των αυξημένων ελευθέρων λιπαρών οξέων, στην αυξημένη εναπόθεση AGEs και κολλαγόνου στο μυοκάρδιο και στη διάμεση ίνωση.

Βιβλιογραφία

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.