Άσκηση

Συστήνεται η καθημερινή αερόβια σωματική δραστηριότητα, όπως είναι το γρήγορο περπάτημα, με στόχο άσκησης ≥ 150 λεπτά/εβδομάδα (ίσο με ≥ 30 min/ημέρα περισσότερες ημέρες της εβδομάδας). Υψηλότερα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας (περίπου 200 έως 300 λεπτά/εβδομάδα), στοχεύουν στη διατήρηση της απώλειας βάρους ή την ελαχιστοποίηση της επαναπρόσληψης του μακροπρόθεσμα (> 1 έτος).

Βιβλιογραφία

Jensen MD, Ryan DH, Apovian CM, Ard JD, Comuzzie AG, Donato KA, et al. 2013 AHA/ACC/TOS Guideline for the Management of Overweight and Obesity in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society. Circulation2014;129(25 Suppl 2):S102-3