Βαριατρική Χειρουργική

Είναι γενική διαπίστωση ότι τα άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία, με ή και χωρίς παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά συμβάματα (λ.χ. αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, κ.α.), κάνουν πολλαπλές και διαφόρων τύπου δίαιτες πριν καταλήξουν να χειρουργηθούν. Η χειρουργική αντιμετώπιση, εφόσον κριθεί ότι είναι δόκιμη για το προς επέμβαση άτομο, οδηγεί σε μείωση σωματικού βάρους. Η μείωση αυτή, για τα άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος ≥ 30, ποικίλει ανάλογα με τη μέθοδο χειρουργικής αντιμετώπισης, από 14 μέχρι και 37% του προ χειρουργικής αντιμετώπισης σωματικού βάρους.
Οι επιπλοκές και οι ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορούν να επισυμβούν, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, ποικίλουν ανάλογα με τη μέθοδο.

Βιβλιογραφία

Jensen MD, Ryan DH, Apovian CM, Ard JD, Comuzzie AG, Donato KA, et al. 2013 AHA/ACC/TOS Guideline for the Management of Overweight and Obesity in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society. Circulation 2014;129(25 Suppl 2):S102-38.