Αποτελέσματα

Μέσω της διαιτητικής παρέμβασης σε υπέρβαρους και παχύσαρκους ενήλικες, επιτυγχάνεται η μέγιστη μείωση του σωματικού βάρους σε βάθος εξαμήνου, με μικρότερη απώλεια μέχρι και για δύο έτη. Το βάρος που μπορεί να απωλεσθεί κυμαίνεται από 4 ως 12 kg στο εξάμηνο. Ακολούθως, παρατηρείται συνήθως ήπια επανάκτηση του βάρους, με αποτέλεσμα στο έτος να παρατηρείται σε σχέση με την έναρξη της προσπάθειας τελική απώλεια 4 με 10 kg.

Βιβλιογραφία

Jensen MD, Ryan DH, Apovian CM, Ard JD, Comuzzie AG, Donato KA, et al. 2013 AHA/ACC/TOS Guideline for the Management of Overweight and Obesity in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society. Circulation 2014;129(25 Suppl 2):S102-38.