Γενικά

 Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, προκειμένου να επιτευχθεί απώλεια σωματικού βάρους πρέπει να προκαλείται ημερήσιο ενεργειακό έλλειμμα. Με το όρο ενεργειακό έλλειμμα, νοείται το αποτέλεσμα της αφαίρεσης των ημερήσιων καταναλωνόμενων θερμίδων από τον οργανισμό από τις προσλαμβανόμενες ημερήσιες θερμίδες με τις τροφές. Οι τρόποι πρόκλησης ενεργειακού ελλείμματος είναι οι ακόλουθοι:
•    Μείωση της ημερήσιας πρόσληψης θερμίδων που απαιτούνται για τη διατήρηση του υπάρχοντος σωματικού βάρους κατά 500 – 750 kcal/ημέρα ή κατά 30 %. Αυτό συνεπάγεται περίπου για το γενικό πληθυσμό διαιτολόγια 1200 με 1500 kcal/ημέρα για τις γυναίκες και 1550 – 1800 kcal/ημέρα για τους άνδρες.
•    Ad libitum προσέγγιση, δηλαδή χωρίς καθορισμένο όριο ενεργειακού ελλείμματος, αλλά επίτευξη μειωμένης πρόσληψης θερμίδων μέσω περιορισμού ή εξάλειψης συγκεκριμένων τροφίμων από ημερήσιο σιτηρέσιο.

Βιβλιογραφία

Jensen MD, Ryan DH, Apovian CM, Ard JD, Comuzzie AG, Donato KA, et al. 2013 AHA/ACC/TOS Guideline for the Management of Overweight and Obesity in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society. Circulation 2014;129(25 Suppl 2):S102-38.