Ενδείξεις Απώλειας Βάρους

 Ιατρική ένδειξη για την απώλεια βάρους έχουν τα άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος ≥30 ή 25-29.9 με επιπλέον παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως:

  • Σακχαρώδη Διαβήτη,
  • προ-διαβήτη,
  • αρτηριακή υπέρταση,
  • δυσλιπιδαιμία,
  • αυξημένη περίμετρο μέσης,
  • άλλες σχετιζόμενες με την παχυσαρκία συνοσηρότητες.

 

Βιβλιογραφία

Jensen MD, Ryan DH, Apovian CM, Ard JD, Comuzzie AG, Donato KA, et al. 2013 AHA/ACC/TOS Guideline for the Management of Overweight and Obesity in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society. Circulation 2014;129(25 Suppl 2):S102-38.