Διαιτες

 

 

Αποτελέσματα

 Η απώλεια σωματικού βάρους σε υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • μείωση κατά 2,5 με 5,5 kg, οδηγεί μείωση του κινδύνου εκδήλωσης Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2 από 30 μέχρι 60%, στα δε άτομα με Διαβήτη βελτιώνει τη γλυκαιμική ρύθμιση.
  • βελτιώνει τις λιπιδαιμικές παραμέτρους (τιμές χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων), ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενων νοσημάτων και λήψη φαρμακευτικής αγωγής.
  • μειώνει την αρτηριακή πίεση ατόμων αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου.

Βιβλιογραφία

Jensen MD, Ryan DH, Apovian CM, Ard JD, Comuzzie AG, Donato KA, et al. 2013 AHA/ACC/TOS Guideline for the Management of Overweight and Obesity in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society. Circulation 2014;129(25 Suppl 2):S102-38.

Φαρμακευτική Αγωγή

Το μοναδικό εγκεκριμένο φάρμακο τόσο στην Ελλάδα, όσο και τις Η.Π.Α. για την αντιμετώπιση του σωματικού υπέρβαρου είναι η ορλιστάτη (orlistat). Η προσθήκη ορλιστάτης συσχετίζεται με αυξημένη μείωση της γλυκόζης νηστείας αίματος και της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Αυξάνει την απώλεια σωματικού βάρους κατά περίπου 3 kg κατά μέσο όρο, με παράλληλη βελτίωση των λιπιδαιμικών παραμέτρων και της ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης.

Βιβλιογραφία

Jensen MD, Ryan DH, Apovian CM, Ard JD, Comuzzie AG, Donato KA, et al. 2013 AHA/ACC/TOS Guideline for the Management of Overweight and Obesity in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society. Circulation 2014;129(25 Suppl 2):S102-38.

Βαριατρική Χειρουργική

Είναι γενική διαπίστωση ότι τα άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία, με ή και χωρίς παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά συμβάματα (λ.χ. αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, κ.α.), κάνουν πολλαπλές και διαφόρων τύπου δίαιτες πριν καταλήξουν να χειρουργηθούν. Η χειρουργική αντιμετώπιση, εφόσον κριθεί ότι είναι δόκιμη για το προς επέμβαση άτομο, οδηγεί σε μείωση σωματικού βάρους. Η μείωση αυτή, για τα άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος ≥ 30, ποικίλει ανάλογα με τη μέθοδο χειρουργικής αντιμετώπισης, από 14 μέχρι και 37% του προ χειρουργικής αντιμετώπισης σωματικού βάρους.
Οι επιπλοκές και οι ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορούν να επισυμβούν, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, ποικίλουν ανάλογα με τη μέθοδο.

Βιβλιογραφία

Jensen MD, Ryan DH, Apovian CM, Ard JD, Comuzzie AG, Donato KA, et al. 2013 AHA/ACC/TOS Guideline for the Management of Overweight and Obesity in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society. Circulation 2014;129(25 Suppl 2):S102-38.

Ψυχολογική Υποστήριξη

Οι ολιστικές παρεμβάσεις στον καθημερινό τρόπο διαβίωσης συνήθως αποσκοπούν στην τακτική αυτο-παρακολούθηση των καταναλωνόμενων τροφίμων, στην διατήρηση τακτικής σωματικής δραστηριότητας, και αυτό-παρακολούθηση του βάρους. Συχνά είναι επιθυμητή η περιοδική παρακολούθηση από ψυχολόγο.

Βιβλιογραφία

Jensen MD, Ryan DH, Apovian CM, Ard JD, Comuzzie AG, Donato KA, et al. 2013 AHA/ACC/TOS Guideline for the Management of Overweight and Obesity in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society. Circulation 2014;129(25 Suppl 2):S102-38.

Υποκατηγορίες