Φαρμακευτική Αγωγή

Το μοναδικό εγκεκριμένο φάρμακο τόσο στην Ελλάδα, όσο και τις Η.Π.Α. για την αντιμετώπιση του σωματικού υπέρβαρου είναι η ορλιστάτη (orlistat). Η προσθήκη ορλιστάτης συσχετίζεται με αυξημένη μείωση της γλυκόζης νηστείας αίματος και της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Αυξάνει την απώλεια σωματικού βάρους κατά περίπου 3 kg κατά μέσο όρο, με παράλληλη βελτίωση των λιπιδαιμικών παραμέτρων και της ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης.

Βιβλιογραφία

Jensen MD, Ryan DH, Apovian CM, Ard JD, Comuzzie AG, Donato KA, et al. 2013 AHA/ACC/TOS Guideline for the Management of Overweight and Obesity in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society. Circulation 2014;129(25 Suppl 2):S102-38.