Ψυχολογική Υποστήριξη

Οι ολιστικές παρεμβάσεις στον καθημερινό τρόπο διαβίωσης συνήθως αποσκοπούν στην τακτική αυτο-παρακολούθηση των καταναλωνόμενων τροφίμων, στην διατήρηση τακτικής σωματικής δραστηριότητας, και αυτό-παρακολούθηση του βάρους. Συχνά είναι επιθυμητή η περιοδική παρακολούθηση από ψυχολόγο.

Βιβλιογραφία

Jensen MD, Ryan DH, Apovian CM, Ard JD, Comuzzie AG, Donato KA, et al. 2013 AHA/ACC/TOS Guideline for the Management of Overweight and Obesity in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society. Circulation 2014;129(25 Suppl 2):S102-38.