Ασφάλεια

 Η άσκηση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους και πρέπει να αποφεύγεται όταν η γλυκόζη αίματος είναι υψηλή (> 250 mg / dl), ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει κετονουρία. Στα άτομα που λαμβάνουν ινσουλινοθεραπεία, χρειάζονται ειδικές οδηγίες ρύθμισης της ινσουλίνης προ, κατά και μετά τη διάρκεια της άσκησης. Όλα τα προγράμματα άσκησης πρέπει να αρχίζουν σταδιακά, τόσο ως προς την ένταση, όσο και ως προς τη διάρκεια. Πριν την ένταξη σε πρόγραμμα έντονης άσκησης, πρέπει να προηγείται έλεγχος για λόγους ασφαλείας.

Βιβλιογραφία

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.

Αναερόβια άσκηση

Ορίζεται ως αναερόβια η άσκηση αντιστάσεων και ενδυνάμωσης μυικών ομάδων. Δύναται να συμπληρώνει την αερόβια. Επί μη αντενδείξεων, τα άτομα με Διαβήτη καλό είναι να εκτελούν ασκήσεις εκγύμνασης διαφόρων μυϊκών ομάδων 2-3 φορές την εβδομάδα. Πρέπει να γυμνάζονται 8-10 ομάδες μυών κάθε φορά, με εκτέλεση 8-10 επαναλήψεων ανά μυϊκή ομάδα, με διάλειμμα ενός λεπτού μεταξύ της κάθε ομάδας. Κάθε κύκλος πρέπει να επαναλαμβάνεται 2-3 φορές, με διάλειμμα 3-5 λεπτών. Οι χρησιμοποιούμενες αντιστάσεις πρέπει να τέτοιες ώστε μην είναι δυνατόν να επαναληφθούν περισσότερο από 10-15 φορές.

 

Βιβλιογραφία

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.

Γενικά

Συνιστά απαραίτητο στοιχείο της ρύθμισης του Διαβήτη, της μείωσης του καρδι-αγγειακού κινδύνου, του έλεγχο του σωματικού βάρους και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Βιβλιογραφία

Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.

 

Αερόβια άσκηση

Συστήνεται μέτριας ή έντονης έντασης αερόβια άσκηση διάρκειας τουλάχιστον 150 λεπτών την εβδομάδα, διαιρεμένη το λιγότερο 5 σε περιόδους την εβδομάδα, χωρίς να μεσολαβούν δυο συνεχόμενες ημέρες χωρίς άσκηση. Η άσκηση δύναται να εκτελείται συνεχώς ή διακεκομμένα σε δεκάλεπτες ή δεκαπεντάλεπτες περιόδους. Αντί αυτής δύναται να εκτελείται έντονη άσκηση διάρκειας 75λεπτών την εβδομάδα. Ο συνδυασμός των ανωτέρω είναι δυνατός. Η άσκηση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, με μεσοδιαστήματα όχι πέρα των 2 ημερών χωρίς άσκηση. Μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας άσκηση μπορεί να επιφέρει μεγαλύτερη μείωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης .

Βιβλιογραφία

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.