Ασφάλεια

 Η άσκηση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους και πρέπει να αποφεύγεται όταν η γλυκόζη αίματος είναι υψηλή (> 250 mg / dl), ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει κετονουρία. Στα άτομα που λαμβάνουν ινσουλινοθεραπεία, χρειάζονται ειδικές οδηγίες ρύθμισης της ινσουλίνης προ, κατά και μετά τη διάρκεια της άσκησης. Όλα τα προγράμματα άσκησης πρέπει να αρχίζουν σταδιακά, τόσο ως προς την ένταση, όσο και ως προς τη διάρκεια. Πριν την ένταξη σε πρόγραμμα έντονης άσκησης, πρέπει να προηγείται έλεγχος για λόγους ασφαλείας.

Βιβλιογραφία

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.