Γενικά

Συνιστά απαραίτητο στοιχείο της ρύθμισης του Διαβήτη, της μείωσης του καρδι-αγγειακού κινδύνου, του έλεγχο του σωματικού βάρους και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Βιβλιογραφία

Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.