Γενικά

Η υγιεινή διατροφή συνιστά κομβικό σημείο για τη ρύθμιση του σακχάρου αίματος. Τα άτομα με Διαβήτη δεν χρειάζεται να καταναλώνουν ειδικές τροφές ή να παρασκευάζουν ειδικά γεύματα. Οι τροφές και τα φάρμακά μπορούν και πρέπει να προσαρμόζονται στον καθημερινό τρόπο ζωής. Εκτός της ρύθμισης των επιπέδων σακχάρου αίματος, η υγιεινή διατροφή συμβάλλει στον έλεγχο της χοληστερόλης, της αρτηριακή πίεσης και στην απόκτηση και διατήρηση υγιεινού σωματικού βάρους.

Βιβλιογραφία

1.  Diabetes:What you need to know / Διαβήτης: τι χρειάζεται να γνωρίζετε. In: Council AD, editor. Australian Diabetes Council. Sydney, Australia: Australian Diabetes Council, 2012.

2. Bantle JP, Wylie-Rosett J, Albright AL, Apovian CM, Clark NG, Franz MJ, et al. Nutrition recommendations and interventions for diabetes: a position statement of the American Diabetes Association. DiabetesCare 2008;31 Suppl 1:S61-78.

3. Oδηγός Διατροφής για τη ρύθμιση του Διαβήτη. In: Εταιρεία ΕΔ, editor. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

4. Katsilambros N. Clinical nutrition in practice. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010.