Φαρμακοτεχνικές μορφές

  • Φιαλίδια ινσουλίνης
  • Στυλό Ινσουλίνης
  • Προγεμισμένες πένες