Συντήρηση ινσουλίνης

  •  Τα φιαλίδια και οι προγεμισμένες πένες ινσουλίνης που δεν χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι στο ψυγείο.
  • Ακραίες θερμοκρασίες (<2 ή > 30°C) και η υπερβολική ανάδευση κατά τη χρήση τους πρέπει να αποφεύγονται, για την πρόληψη της απώλειας της δραστικότητάς τους.
  • Οι οδηγίες αποθήκευσης που παρέχονται από τον κατασκευαστή θα πρέπει ι να ακολουθούνται.
  • Η ινσουλίνη που χρησιμοποιείται πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου.
  • Τα άτομα με Διαβήτη πρέπει πάντοτε να έχουν διαθέσιμη μια εφεδρική συσκευασία από κάθε τύπο ινσουλίνης χρησιμοποιούν.
  • Μετά το άνοιγμα κάθε συσκευασίας, αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πέραν του μήνα, ακόμη και αν δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της.
  • Το άτομα που χορηγούν την ινσουλίνη θα πρέπει να ελέγχουν τη συσκευασία πριν από κάθε χρήση της για τις αλλαγές (ίζημα, πάγωμα, χρώμα), δεδομένου ότι μεταβολή από το φυσιολογικό μπορεί να σημαίνει απώλεια ισχύος.
  • Οι διαφορετικές ινσουλίνες πρέπει να είναι σαφές ότι μπορούν να διακριθούν μεταξύ τους οπτικά.
  • Οποιαδήποτε ανεξήγητη μεταβολή της ρύθμισης της γλυκόζης στο αίμα θα πρέπει να οδηγεί σε έλεγχο για αλλαγές στην κατάσταση της ινσουλίνης.
  • Αν είναι ο χρήστης της ινσουλίνης δεν είναι βέβαιος για τη δραστικότητα της, θα πρέπει να αντικαθιστά την χρησιμοποιούμενη με καινούρια συσκευασία του ίδιου τύπου.

Βιβλιογραφία

Insulin administration. Diabetes Care 2004;27 Suppl 1:S106-9.