Σύριγγες ινσουλίνης

 •  Ο συμβατικός τρόπος χορήγησης ινσουλίνης περιλαμβάνει την υποδόρια ένεση με σύριγγες, που είναι διαβαθμισμένες οι χορηγούμενες μονάδες.
 • Οι μονάδες που αναγράφονται μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος της σύριγγας και του κατασκευαστή.
 • Οι σύριγγες που κυκλοφορούν έχουν χωρητικότητα 0.3, 0.5, 1 και 2 ml. Αρκετά μήκη βελονών είναι διαθέσιμα.
 • Το σάκχαρο αίματος πρέπει να ελέγχεται σε περίπτωσης αλλαγής μηκών βελονών, προς εκτίμηση της μεταβλητότητας της απορρόφησης της ινσουλίνης. Οι κανονισμοί που διέπουν την αγορά των συρίγγων διαφέρουν σημαντικά από το ένα κράτος στο άλλο.
 • Οι σύριγγες, τα στυλό και οι πένες ινσουλίνης δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται από κοινού με δεύτερο άτομο, λόγω του κινδύνου μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων.
 • Η κάμψη ή το σπάσιμο μιας βελόνας αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού και θα πρέπει να αποφεύγεται. Οι σύριγγες ινσουλίνης, οι πένες και οι βελόνες θα πρέπει απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς υγείας και υγιεινής.
 • Ειδικότερα οι βελόνες πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικά, ανθεκτικά στα τρυπήματα, δοχεία.
 • Οι βελόνες έγχυσης ινσουλίνης προτείνεται να χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά, δεδομένου ότι χάνεται η αποστείρωση και ενδέχεται να λυγίσουν (ειδικότερα οι βελόνες 30 και 31 G).
 • Αν εντούτοις αποφασισθεί να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να αφαιρούνται από την σύριγγα. Τα στυλό ή οι πένες πρέπει να καλύπτονται με το κάλυμμα τους μετά από την χρήση τους.
 • Τα άτομα που επαναχρησιμοποιούν βελόνη πρέπει να ελέγχουν τα σημεία της ένεσης για ερυθρότητα ή οίδημα (φλεγμονή).
 • Αν μια σύριγγα αποφασισθεί να επαναχρησιμοποιηθεί, πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου
 • Καθαρισμός της βελόνας με το οινόπνευμα μπορεί να αφαιρέσει την επίστρωση σιλικόνης της, καθιστώντας την χρήση της επώδυνη.

Βιβλιογραφία

Insulin administration. Diabetes Care 2004;27 Suppl 1:S106-9.