Τεχνική ένεσης

 • Πριν από κάθε ένεση, επαληθεύστε την ορθή επιλογή ελέγχοντας την ετικέτα της ινσουλίνης.
 • Πλύνετε τα χέρια σας και καθαρίστε το σημείο της ένεσης.
 • Για τις ινσουλίνες πλην των βραχείας και ταχείας δράσης και των ινσουλινών glargine kai deglutec, ανακινείστε ήπια το φιαλίδιο ή την πένα για να αναδευτεί το περιεχόμενο (κυλήστε το μεταξύ των παλαμών σας περίπου 10 φορές).
 • Επιβεβαιώστε την απουσία αέρα από τη σύριγγα, το στυλό ή την πένα πριν την έγχυση, πετώντας δοκιμαστικά μία με δύο μονάδες ινσουλίνης. Συνυπολογίστε τις μονάδες που θα χρησιμοποιήσετε για τη δοκιμή σε περίπτωση χρησιμοποίησης σύριγγας.
 • Όταν αναμειγνύεται ταχείας ή βραχείας δράσης ινσουλίνης με ενδιάμεσης, αναρροφήστε με την σύριγγα πρώτα τη διαυγή ταχείας ή βραχεία δράσης και ακολούθως την θολή ενδιάμεσης δράσης ινσουλίνη, αφότου ανακινήστε το φιαλίδιο, όπως περιγράφηκε ανωτέρω.
 • Οι ενέσεις γίνονται στον υποδόριο ιστό.
 • Πτυχώστε ελαφρά το δέρμα και ενέστε κάθετα (υπό γωνία 90ο).
 • Αφήστε ακολούθως το δέρμα.
 • Τα αδύνατα άτομα και τα παιδιά μπορούν να ενέσουν την ινσουλίνη υπό γωνία 45ο, ειδικά στην περιοχή του μηρού. Εναλλακτικά προτιμώνται κοντύτερες βελόνες.
 • Η αναρρόφηση για να ελεγχθεί αν τρυπήθηκε αιμοφόρο αγγείο δεν είναι απαραίτητη.
 • Σε περίπτωση χρήσης στυλό ή πένας, πρέπει να διατηρείται η βελόνα εντός του δέρματος για πέντε δευτερόλεπτα από τον τερματισμό του εμβόλου, προκειμένου να χορηγηθεί ολόκληρη η ποσότητα ινσουλίνης.
 • Για την αποφυγή εισόδου αέρα σε στυλό και πένες, μετά την χρήση τους πρέπει να αφαιρείται η βελόνα και να γίνεται δοκιμαστική έγχυση δύο μονάδων ινσουλίνης στην επόμενη χορήγηση.
 • Αν μια ένεση είναι ιδιαίτερα επώδυνη ή αν παρατηρηθεί εκροή αίματος ή καθαρού υγρού μετά την απομάκρυνση της βελόνας, θα πρέπει να ασκηθεί πίεση για 5-8 δευτερόλεπτα στην περιοχή της ένεσης (χωρίς τριβή). Στην περίπτωση αυτή, ο έλεγχος του σακχάρου αίματος θα πρέπει να είναι συχνότερος τη συγκεκριμένη ημέρα. Αν υπάρχει η υποψία ότι σημαντικό τμήμα της ινσουλίνης δεν χορηγήθηκε, η γλυκόζη αίματος θα πρέπει να ελεγχθεί μέσα σε λίγες ώρες από την ένεση.
 • Αν στη θέση της ένεσης εμφανιστούν μώλωπες, πόνος, ερυθρότητα ή πόνος, θα πρέπει να επανεκπαιδευτεί το άτομο στην ινσουλινοθεραπεία.
 • Αν οι ενέσεις ινσουλίνης είναι επώδυνες, πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι γίνονται τα ακόλουθα:

    -    διατήρηση της ινσουλίνης σε θερμοκρασία δωματίου,
    -    έλεγχος για απουσία φυσαλίδων αέρα από την σύριγγα/στυλό/πένα πριν την ένεση,
    -    αναμονή μέχρι την εξάτμιση τοπικού απολυμμαντικού αλκοόλ (αν χρησιμοποιείται),
    -    διατήρηση των μυών στην περιοχή της ένεσης χαλαρών κατά τη διάρκεια της ένεσης,
    -    ταχεία εισαγωγή της βελόνης στο δέρμα,
    -    μη αλλαγή της κατεύθυνσης της βελόνης κατά την εισαγωγή ή απόσυρση,
    -    μη επαναχρησιμοποίηση βελόνης.

 • Προγεμισμένες σύριγγες μπορούν να διατηρούνται για μέχρι και 30 ημέρες εντός ψυγείου.
 • Εάν είναι δυνατόν, οι σύριγγες πρέπει να αποθηκεύονται με την βελόνα κατακόρυφα προς τα επάνω, ώστε να μην εισέλθει αέρας 13.

 Βιβλιογραφία

Insulin administration. Diabetes Care 2004;27 Suppl 1:S106-9.