Σακχαρώδους Διαβήτη

Ο τρόπος διάγνωσης του Διαβήτη τροποποιείται ανάλογα με τον αν είναι Διαβήτης Κύησης ή αν ανήκει στους λοιπούς τύπους, καθώς και από το αν το εξεταζόμενο άτομο είναι Ασιατικής προέλευσης ή όχι. Τα κριτήρια διάγνωσης του Σακχαρώδους Διαβήτη, τόσο σύμφωνα με την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, όσο και με την Αμερικανική, είναι τα ακόλουθα, όσον αφορά στους Καυκάσιους πληθυσμούς:

 • Πρωινό σάκχαρο με προηγηθείσα 8-ωρη νηστεία ≥126 mg/dL. Σε περίπτωση μη εξεσημασμένης υπεργλυκαιμίας, θα πρέπει να μετρηθεί και δεύτερη φορά για να τεθεί η διάγνωση.
 • Σάκχαρο αίματος στις 2 ώρες από λήψης 75 gr διαλυμένης σε 200 ml ύδατος άνυδρης γλυκόζης, ≥200 mg/dL. Σε περίπτωση μη εξεσημασμένης υπεργλυκαιμίας, θα πρέπει να επαναληφθεί η δοκιμασία αυτή, που καλείται καμπύλη γλυκόζης.
 • Τυπική συμπτωματολογία υπεργλυκαιμίας ή υπεργλυκαιμικής κρίσης και σάκχαρο αίματος σε τυχαία μέτρηση, ανεξάρτητα αν έχει προηγηθεί γεύμα, ≥200mg/dL. Ως συμπτώματα υπεργλυκαιμίας λογίζονται η πολυουρία, η πολυδιψία, ενίοτε η πολυφαγία, η διαταραχή (θόλωση) της όρασης, συγκεκριμένες λοιμώξεις και ως υπεργλυκαιμική κρίση η κετοξέωση και οι μη κετωτικές υπεργλυκαιμικές καταστάσεις.
 • Τιμή γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης ≥6.5%, μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και εφόσον η μέτρηση γίνει σε πιστοποιημένο εργαστήριο κατά NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program). Αυτός ο τρόπος διάγνωσης δεν είναι αποδεκτός από την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία για τον ελλαδικό χώρο.

Βιβλιογραφία 

1. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S81-90.

2. Κατευθυτήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

 

Σακχαρώδους Διαβήτη Κύησης

Ειδικότερα για τον Διαβήτη της Κύησης, οι τρόποι διάγνωσης είναι δύο, ανάλογα την ακολουθούμενη μεθοδολογία. Προϋπόθεση είναι η εξεταζόμενη να μην έχει ήδη Σακχαρώδη Διαβήτη, προκειμένου να χαρακτηριστεί Κύησης.

Α. Σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG).

Εφαρμόζεται δοκιμασία ανοχής γλυκόζης με 75 γραμμάρια άνυδρης γλυκόζης διαλυμένα σε 200 ml ύδατος και μέτρηση σακχάρου αίματος πριν την κατανάλωση της γλυκόζης και στα 60 και 120 λεπτά από τη λήψη της. Η δοκιμασία γίνεται το πρωί, μετά από προηγηθείσα 8-ωρη τουλάχιστον νηστεία, κατά την 24η με 28η εβδομάδα της κύησης. Η διάγνωση τίθεται αν η μέτρηση του σακχάρου ξεπερνά τις ακόλουθες τιμές:

 • Νηστείας: ≥  92 mg/dL,
 • 1η ώρα:   ≥180 mg/dL,
 • 2η ώρα:   ≥153 mg/dL.

Β. Σύμφωνα με το National Institutes of Health των Η.Π.Α.

Διενεργείται δοκιμασία ανοχής γλυκόζης με 50 gr άνυδρης γλυκόζης, κατά την 24η με 28η εβδομάδα της κύησης. Αν το σάκχαρο την 1η ώρα από τη λήψη της γλυκόζης ≥140 mg/dL, τότε ακολουθεί νέα καμπύλης με 100 gr γλυκόζης. Η διάγνωση Διαβήτη της Κύησης τίθεται αν ισχύουν τουλάχιστον 2 από τις ακόλουθες 4 τιμές γλυκόζης:

Κατά Carpenter/Coustan.

 • Νηστείας: ≥  95 mg/dL,
 • 1η ώρα:   ≥180 mg/dL,
 • 2η ώρα:   ≥155 mg/dL,
 • 3η ώρα:   ≥140 mg/dL.

Κατά National Diabetes Data Group.

 • Νηστείας: ≥105mg/dL,
 • 1η ώρα:   ≥190 mg/dL,
 • 2η ώρα:   ≥155 mg/dL,
 • 3η ώρα:   ≥140 mg/dL.

    Όλοι οι τρόποι διάγνωσης του Διαβήτη Κύησης είναι αποδεκτοί, αν και περισσότερο χρησιμοποιείται ο πρώτος (κατά International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups).

Βιβλιογραφία

1. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S81-90.

2. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2004;27 Suppl 1:S5-S10.

 

 

Σακχαρώδους Διαβήτη

Ο τρόπος διάγνωσης του Διαβήτη τροποποιείται ανάλογα με τον αν είναι Διαβήτης Κύησης ή αν ανήκει στους λοιπούς τύπους, καθώς και από το αν το εξεταζόμενο άτομο είναι Ασιατικής προέλευσης ή όχι. Τα κριτήρια διάγνωσης του Σακχαρώδους Διαβήτη, τόσο σύμφωνα με την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, όσο και με την Αμερικανική, είναι τα ακόλουθα, όσον αφορά στους Καυκάσιους:

 • Πρωινό σάκχαρο με προηγηθείσα 8-ωρη νηστεία ≥126 mg/dL. Σε περίπτωση μη εξεσημασμένης υπεργλυκαιμίας, θα πρέπει να μετρηθεί και δεύτερη φορά για να τεθεί η διάγνωση.
 • Σάκχαρο αίματος στις 2 ώρες από λήψης 75 gr διαλυμένης σε 200 ml ύδατος άνυδρης γλυκόζης, ≥200 mg/dL. Σε περίπτωση μη εξεσημασμένης υπεργλυκαιμίας, θα πρέπει να επαναληφθεί η δοκιμασία αυτή, που καλείται καμπύλη γλυκόζης.
 • Τυπική συμπτωματολογία υπεργλυκαιμίας ή υπεργλυκαιμικής κρίσης και σάκχαρο αίματος σε τυχαία μέτρηση, ανεξάρτητα αν έχει προηγηθεί γεύμα, ≥200mg/dL. Ως συμπτώματα υπεργλυκαιμίας λογίζονται η πολυουρία, η πολυδιψία, ενίοτε η πολυφαγία, η διαταραχή (θόλωση) της όρασης, συγκεκριμένες λοιμώξεις, και ως υπεργλυκαιμική κρίση η κετοξέωση και οι μη κετωτικές υπεργλυκαιμικές καταστάσεις.
 • Τιμή γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης ≥6.5%, μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και εφόσον η μέτρηση γίνει σε πιστοποιημένο εργαστήριο κατά NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program). Αυτός ο τρόπος διάγνωσης δεν είναι αποδεκτός από την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία για τον ελλαδικό χώρο 1,2.

Βιβλιογραφία 

1. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S81-90.

2. Κατευθυτήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.