Εκτίμηση από άλλους ιατρούς

Ο καρδιολογικός έλεγχος των ατόμων με Διαβήτη πρέπει να περιλαμβάνει ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας κατ’ έτος. Ο ευρύτερος καρδιολογικός έλεγχος σε ασυμπτωματικά άτομα με Διαβήτη πρέπει να γίνεται μετά από εκτίμηση καρδιολόγου. Περαιτέρω έλεγχος χρειάζεται στα άτομα με :

  • τυπικά ή άτυπα καρδιακά συμπτώματα ή παθολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας,
  • ιστορικό περιφερικής αρτηριακής νόσου,
  • επιθυμία έναρξης εντατικού προγράμματος άσκησης .

Ο οφθαλμολογικός έλεγχος είναι επιβεβλημένος και τα μεσοδιαστήματα εξέτασης ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο του Διαβήτη και τα ευρήματα.

Βιβλιογραφία

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.