Γενικά

Ο περιοδικός έλεγχος και τα μεσοδιαστήματα επανεξέτασης και διενέργειας εργαστηριακών εξετάσεων ποικίλει ανάλογα με την παρουσία ή απουσία επιπλοκών της νόσου. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη πρέπει να ελέγχονται συντονισμένα για επιπλοκές από τα προαναφερθέντα όργανα που προσβάλλονται 1.
Τα άτομα που αρχίζουν θεραπεία με δισκία, χρειάζονται εβδομαδιαία επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό, μέχρι την επίτευξη των γλυκαιμικών στόχων. Όσοι αρχίζουν ινσουλινοθεραπεία, χρειάζονται καθημερινή επικοινωνία μέχρι την επίτευξη ευγλυκαιμίας με παράλληλη αποφυγή σοβαρών υπογλυκαιμικών επεισοδίων.
Τα μεσοδιαστήματα παρακολούθησης του ατόμου με Διαβήτη, ποικίλουν από ένα μέχρι έξι μήνες, ανάλογα με τον τύπο του Διαβήτη και γλυκαιμική ρύθμιση 2.

Βιβλιογραφία

1.  Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S81-90.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.